Våren 2022
Høsten 2022
28.august

Skolestart

Det er mulig å komme på skolen lørdag 27. august etter kl 1500. Stipendiatene er her for å ta i mot dere.

1000 – 1300  Innkvartering
1300             Varm lunsj
1400             Velkomst i skolens gymsal
1500             Kaffe og kaker i matsalen

1800 – 1830  Kveldsmat
1900             Kosekveld og informasjon fra rektor.