Våren 2022
19.-27.februar

Vinterferie

Undervisningsslutt fredag kl 1145 og oppstart er mandag kl 1230. Internatet er stengt i ferien fra fredag 18. kl 2000 til søndag 27. kl 1800. Det er ikke anledning til å være på skolen i dette tidsrommet.

9.-18.april

Påskeferie

Undervisningsslutt fredag kl 1145 og oppstart er tirsdag kl 1230. Internatet er stengt i ferien fra fredag kl 2000 til mandag kl 1800. Det er ikke anledning til å være på skolen i dette tidsrommet.

8.-11.mai

Blåtur

Dato ennå ikke satt. Skolen er avlåst under turen

8.-11.mai

I tillegg til dette kommer linjeturer som også går over helger. Dette kommer det nærmere beskjeder om. Utenlandsturene med linjefaga er ennå ikke tidfesta, men tradisjonelt legger de fleste linjene disse turene på vårhalvåret. Vårturer øker også mulighetene for at pandemien er under kontroll og at turene faktisk kan gjennomføres.

Vær oppmerksom på at skoleruta kan bli endra ikke minst i forhold til utviklinga av den pågående pandemien.

11.mai

Avslutningsdag

Den offisielle delen av dagen vil være ferdig til kl 1700. Internatet vil bli avlåst i løpet av kvelden.