Høsten 2020
23.august

Skolestart

Det er mulig å komme på skolen lørdag 22. august etter kl 1500. Stipendiatene er her for å ta i mot dere.

1000 – 1300  Innkvartering, eventuelt reisefølge kan ikke være med inn på skolen.
1300             Varm lunsj
1400             Velkomst i skolens gymsal
1500             Kaffe og kaker i matsalen

1800 – 1830  Kveldsmat
1900             Kosekveld og informasjon fra rektor.

19.-20.september

Frihelg. Undervisningsslutt fredag kl 11.45 og oppstart er mandag kl 12.30. Skolen er ikke stengt. Dvs vi har tilsyn og  måltider som vanlig.

17.-18.oktober

Frihelg. Undervisningsslutt fredag kl 11.45 og oppstart er mandag kl 12.30. Skolen er ikke stengt. Dvs vi har tilsyn og  måltider som vanlig.

14.-15.november

Frihelg. Undervisningsslutt fredag kl 11.45 og oppstart er mandag kl 12.30. Skolen er ikke stengt. Dvs vi har tilsyn og  måltider som vanlig.

20.desember-10.januar

Juleferie. Ferie fra lørdag 19.12. kl 1200 til mandag 11.01. kl 1230. Internatet er stengt i ferien mellom 19.12. kl 1500 og 10.01. kl 1800.
Det er ikke anledning til å være på skolen i dette tidsrommet.

Våren 2021
6.februar

Familiekveld.

Det er en gammel tradisjon her på Torshus at vi hvert år har ei «familiekveldsuke». Det er ei prosjektuke der målet er å få presentert livet på folkehøgskolen for familie og venner på familiekvelden.  Det vil bli presentasjon av linjefagene og noe av det elevene har jobbet med de siste månedene.  Det er middag, diverse underholdning og åresalg til inntekt for et formål som elevene har blitt enige om.

 

20.-28.februar

Vinterferie. Undervisningsslutt fredag kl 11.45 og oppstart er mandag kl 12.30. Skolen er stengt i ferien fra fredag 19. kl 20.00 til søndag 28. kl 18.00. Det er ikke anledning til å være på skolen i dette tidsrommet.

27.mars-5.april

Påskeferie fra fredag 26.3. kl.11.45 til tirsdag 6.04. kl.12.30.

Internatet er stengt i ferien mellom 26.3. kl 2000 og mandag 5.4. kl 1800

8.-14.april

Fellestur med seglskuta Statsraad Lehmkuhl til Shetland.

7.mai

Avslutning.

Torshus Folkehøgskule har en lang tradisjon på at de elevene som har, gjerne kler seg i bunad på avslutningsdagen.

kl 0830 Felles frokost med elever, ansatte og de foresatte som allerede har kommet til Torshus.
kl 1200 Avslutningsmiddag i Tingstua og Matsalen.
kl 1400 Offisiell avslutning i gymsalen.
kl 1600 Kaffe i Tingstua før avreise.