Våren 2021
Høsten 2021
29.august

Skolestart

Det er mulig å komme på skolen lørdag 28. august etter kl 1500. Stipendiatene er her for å ta i mot dere.

1000 – 1300  Innkvartering
1300             Varm lunsj
1400             Velkomst i skolens gymsal
1500             Kaffe og kaker i matsalen

1800 – 1830  Kveldsmat
1900             Kosekveld og informasjon fra rektor.

9.-17.oktober

Høstferie

Undervisningsslutt fredag kl 1145 og oppstart er mandag kl 1230. Internatet er stengt i ferien fra fredag kl 2000 til søndag kl 1800. Det er ikke anledning til å være på skolen i dette tidsrommet.

20.-21.november

Frihelg

Undervisningsslutt fredag kl 1145 og oppstart er mandag kl 1230. Internatet er ikke stengt og det vil være folk på skolen.

17.desember

Julekveld på Torshus

19.desember-2.januar

Juleferie

Undervisningsslutt er 18/12 kl 12.00 og oppstart er 3/1 kl 1230. Internatet er stengt i ferien mellom 18/12 kl 1400 og 2/1 kl 1800. Det er ikke anledning til å være på skolen i dette tidsrommet.

Våren 2022
29.august-11.mai

Blåtur

Dato ennå ikke satt. Skolen er avlåst under turen

29.august-11.mai

I tillegg til dette kommer linjeturer som også går over helger. Dette kommer det nærmere beskjeder om. Utenlandsturene med linjefaga er ennå ikke tidfesta, men tradisjonelt legger de fleste linjene disse turene på vårhalvåret. Vårturer øker også mulighetene for at pandemien er under kontroll og at turene faktisk kan gjennomføres.

Vær oppmerksom på at skoleruta kan bli endra ikke minst i forhold til utviklinga av den pågående pandemien.

5.februar

Familiekveld

19.-27.februar

Vinterferie

Undervisningsslutt fredag kl 1145 og oppstart er mandag kl 1230. Internatet er stengt i ferien fra fredag 18. kl 2000 til søndag 27. kl 1800. Det er ikke anledning til å være på skolen i dette tidsrommet.

9.-18.april

Påskeferie

Undervisningsslutt fredag kl 1145 og oppstart er tirsdag kl 1230. Internatet er stengt i ferien fra fredag kl 2000 til mandag kl 1800. Det er ikke anledning til å være på skolen i dette tidsrommet.

11.mai

Avslutningsdag

Den offisielle delen av dagen vil være ferdig til kl 1700. Internatet vil bli avlåst i løpet av kvelden.