Våren 2020
25.-26.januar

Frihelg. Undervisningsslutt fredag kl 11.45 og oppstart er mandag kl 12.30. Skolen er ikke stengt. Dvs vi har tilsyn og  måltider som vanlig.

8.februar

Familiekveld.

Det er en gammel tradisjon her på Torshus at vi hvert år har ei «familiekveldsuke». Det er ei prosjektuke der målet er å få presentert livet på folkehøgskolen for familie og venner på familiekvelden.  Det vil bli presentasjon av linjefagene og noe av det elevene har jobbet med de siste månedene.  Det er middag, diverse underholdning og åresalg til inntekt for et formål som elevene har blitt enige om. Les invitasjonen her!

13.00 Tid for presentasjon av linefaga mm.
16.00 Middag
18.00 Samling i gymsalen

14.-24.februar

Vinterferie. Undervisningsslutt fredag kl 11.45 og oppstart er mandag kl 12.30. Skolen er stengt i ferien fra fredag 14. kl 20.00 til søndag 23. kl 18.00. Det er ikke anledning til å være på skolen i dette tidsrommet.

3.-14.april

Påskeferie fra fredag 3.4. kl.11.45 til tirsdag 14.04. kl.12.30.

23.-29.april

Fellestur med seglskuta Statsraad Lehmkuhl til Shetland.

6.mai

Avslutning.

Torshus Folkehøgskule har en lang tradisjon på at de elevene som har, gjerne kler seg i bunad på avslutningsdagen.

kl 0830 Felles frokost med elever, ansatte og de foresatte som allerede har kommet til Torshus.
kl 1200 Avslutningsmiddag i Tingstua og Matsalen.
kl 1400 Offisiell avslutning i gymsalen.
kl 1600 Kaffe i Tingstua før avreise.