Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Adresse/Kontaktinfo

 

Vår adresse er:

Torshus Folkehøgskule
Orkdalsveien 791

7320 Fannrem

Mailadresse:torshus@torshus.com

Telefon:        72 47 98 50

Handbok for skoleåret 2019/2020

Last ned handbok for skoleåret 2019/2020 her.

Søknad og søknadsfrist

Du søker ved å klikke på «søk nå» og fylle ut skjemaet der. Søknaden sender du så elektronisk. Ellers kan du gjerne ta kontakt på telefon 72 47 98 50, e-post torshus@torshus.com eller brev. Vi har ikke søknadsfrist. Du kan søke når som helst, men vi begynner opptak av elever fra 1. februar.

  • Vi prioriterer elever over 18 år, men du kan gjerne søke om du er yngre.
  • Vi ønsker også å ta vare på balansen mellom gutter og jenter som i de siste åra har vært 50/50.
  • Vi legger også fravær, orden og adferd fra tidligere skolegang til grunn i opptaksprosessen.
  •  På hestelinjene kan dokumentasjon på hesteerfaring være en del av vurderingsgrunnlaget.

Oppstart av hver enkelt linje er sjølsagt avhengig av tilstrekkelig påmelding på denne. Etter 1.februar så får du svar på SMS og mail om du får plass. Når du har betalt påmeldingsgebyret så er plassen din sikret. Hvis du senere ombestemmer deg får du ikke tilbake påmeldingsgebyret.

Tilleggspoeng/Lån og stipend

Tilleggspoeng: Et år på folkehøgskole gir to tilleggspoeng for opptak til høgskole og universitet.

Lån og Stipend:  Norske elever kan finansiere skoleåret gjennom Statens Lånekasse for Utdanning. Om skoleåret finansieres på annen måte enn studielån, bør du likevel søke stipend. Se ellers www.lanekassen.no. for mer informasjon.

Hvor mye: For skoleåret 2019/2020 så utbetales et lån/stipend på totalt kr 110 200,-. Hele beløpet står som et lån til skoleåret er ferdig.  40% av lånet gjøres om til stipend hvis eleven ikke har for høy formue eller for høy arbeidsinntekt. Lånekassen må derfor vente på ligningsopplysningene fra skatteetaten. Disse kommer først i november, året etter eleven fikk støtte.

Hvordan søke: Eleven må søke gjennom lånekassen sine nettsider. www.lanekassen.no Eleven må registrere seg med MINID. For å signere søknaden elektronisk så må eleven ha Bank ID.

Hvordan komme seg hit

Med offentlig transport tar du fly til Trondheim lufthavn og flybussen til sentrum eller tog til Trondheim Sentralstasjon. Derfra går det busser til Orkdal, (Fannrem).  Du kan også ta buss fra Stjørdal Stasjon (like ved flyplassen) og direkte til Fannrem. Med bil sørfra kjører du E6 til Berkåk der du tar til venstre mot Orkanger. Like før Fannrem får du Torshus på venstre side av vegen, en liten time fra Berkåk. Fra nord kjører du gjennom Trondheim på E6 til Klett der du tar av til høyre og vestover mot Ålesund på E39. Du passerer Orkanger og Fannrem og tar etter kryssing av elva Orkla av til venstre mot Berkåk på riksveg 65. Etter 1,5km får du Torshus på høyre side.

Rute fra Trondheim lufthavn Værnes til Torshus Folkehøgskule.

Rute fra Berkåk til Torshus Folkehøgskule

 

Elevens læringsmiljø

Folkehøgskolen er en heldøgnsskole der både vanlig undervisningstid, kveldsundervisning, fritidsaktiviteter og internatlivet er viktige deler av læringsmiljøet. Et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø vil fremme læring og personlig utvikling.  Styret for skolen har etter lovverket ansvaret for et systematisk arbeid knyttet til elevenes læringsmiljø. Mange av aktivitetene på skolen innebære en viss risiko, og selv om en aldri kan redusere risiko til null, så er målsettingen med dette arbeidet å kartlegge og minimere risiko så mye som mulig. Elevene skal også få informasjon om hvordan de skal forholde seg i kritiske situasjoner. De skal være kjent med fare for ulykke og skade i forbindelse med skolesituasjonen og vite hvordan de skal melde eventuelle avvik.  Dette heftet er en samling av dokument og informasjon ment for eleven som en del av dette arbeidet. Heftet skal godkjennes av styret for skolen hvert år.
Du kan lese mer om dette her.

Personvern

Torshus Folkehøgskule er pliktig til å forholde seg til den nye personvernloven GDPR som trer i kraft fra 1. juli 2018. Du kan lese mer om dette her.

Praktisk informasjon