Ønsker du å leke, lære og eksperimentere med foto og fototeknikker så kan valgfag foto være noe for deg.