Totalprissystem

På Torshus opererer vi med et totalprissystem, dvs. at utgifter for aktiviteter i skolens regi samt kost og losji, er dekt innafor oppgitte priser.

Etter opptaket bekreftes skoleplassen ved innbetaling av påmeldingsgebyr. Skolepenger blir betalt i terminer.

Les mer om hva du vil få i lån/stipend fra Statens Lånekasse her.
Når året er gjennomført, vil 40% av studielånet bli omgjort til stipend etter lånekassen sine retningslinjer.

Priser for skoleåret 2020/2021

 • Påmeldingsgebyr
  kr 2 200,-
 • Hestelinjene
  kr 119 300,-
 • Friluftsliv, Klatring & Eventyr
  kr 118 100,-
 • Sport & turliv
  kr 118 100,-
 • Friluftsliv, Islandshest & Trekkhund
  kr 118 100,-
 • Paragliding & dykking
  kr 123 200,-
 • MMA/Kampsport
  kr 111 450,-
 • E-sport
  kr 114 800,-
 • Spillutvikling
  kr 114 800,-
 • Eneromstillegg pr skoleår
  kr 5 000,-
 • Påmeldingsgebyret på kr 2 200,- betaler du på forskudd når du bekrefter at du tar imot plassen. Dette beløpet får du ikke tilbake, selv om du velger å si ifra deg plassen.
 • Skolepengene dekker all kost og losji samt alle turer gjennom skoleåret. De dekker ikke personlig utstyr du trenger for å gjennomføre året. Det kan variere fra linje til linje slik som ski, trenings-klær, tannbeskytter, stallklær eller abc-utstyr for dykking og lignende. Sjekk gjerne informasjon om den aktuelle linja, og ta gjerne kontakt med linjelærer om du har spørsmål til dette.
 • Utenlandsturer som segltur med Statsraad Lehmkuhl og linjeturer er dekt av skolepengene. Du er sjøl ansvarlig for å ha gyldig reiseforsikring og pass. Norske statsborgere har til nå kommet inn i Storbritannia uten visum. Har du annen statsborgerskap, kan det være du må søke visum for turen med Statsraad Lehmkuhl. Noen av linjeturene krever også visum for norske statsborgere. Visumkostnader dekkes ikke av skolepengene, heller ikke pålagte eller frivillige vaksinasjoner i forbindelse med utenlandstur. På turen med seglskuta, er både mat og drikke inkludert. På linjeturene til utlandet vil du enten få utbetalt mat-penger som du disponerer sjøl, eller at all mat er inkludert i turen. I det siste tilfellet, vil drikke komme utenom.
 • Nøkkel- og utvasking-depositum er på kr 1 500. Dette er penger du vil få tilbake ved skoleårets slutt om alt er i orden.
 • Spesialkost/Diett.  Kjøkkenet vårt er behjelpelig med egne dietter eller andre spesialbehov.  Dette vil kunne medføre en merkostnad på kr 5 000 for skoleåret.
 • Enerom.  Ønsker du enerom og får dette innvilget, må du betale et eneromstillegg på kr 5 000 for skoleåret.
 • Slutter du i skoleåret, må du betale 6 uker ut over sluttdato.

Spørsmål om lån og priser? Kontakt Berit Gjønnes Antonsen: berit.antonsen@torshus.com / 72 47 98 50

Betalingsplan for skoleåret 2020/2021:

Faktura har samme forfallsdato som utbetalingene fra Statens Lånekasse for utdanning.
Fakturabeløpet er det samme i 7 avdrag, i tillegg er det to store avdrag, et avdrag ved skolestart og et avdrag 15.januar.

Fakturabeløp på kr 8 200 har forfall 15.sept, 15.okt., 13.nov., 15.des., 15.feb., 15.mars, 15.april
I tillegg er det to store fakturabeløp avhengig av linje med forfall ved skolestart og 15.januar. (Se under)

Linje             Skolestart             15.januar
Hest                kr 31 250               kr 30 650
Friluftsliv       kr 30 650               kr 30 050
Paragliding    kr 33 200               kr 32 600
MMA             kr 27 325               kr 26 725
E-sport           kr 29 000               kr 28 400
Spillutvikling kr 29 000               kr 28 400