Innholdet kan variere litt fra år til år og etter ønske fra elevgruppa.  Her er i alle fall sjansen til å få prøvd seg på kampsport som treningsform for den som ikke driver kampsport til daglig, eller det kan være en sjanse til enda mer trening for kampsportelevene.  Valgfaget gir god treningseffekt hvis du bare har et ønske om allsidig trening for å øke styrke, kondisjon, teknikk og koordinasjon, eller det kan ses som et kurs i sjølforsvar.  Valfaget vil være variert og inneholde element fra flere kampsportgreiner.