Det kan være fint å ha ei årbok med gode minner når skoleåret er over.  I mange år har hvert elevkull laga si eiga årbok der en redaksjon har samla bilder og omtaler og bestemt layout og trykk på årboka.  Dette er et arbeid som kan være svært interessant og annerledes enn det meste du kan gjøre på linja di, men som også kommer hele kullet til gode.