Skoleturer/linjeturer

Noen av linjene er mer ute på tur enn andre linjer. Noen turer er  felles for alle linjene, ikke minst for å skape et fellesskap på tvers av linjene.

Overnattingstur til Songlia.
Like etter skolestart er det tradisjon at samtlige elever reiser på en felles overnattingstur i nærmiljøet for å bli bedre kjent.  Der knyttes vennskap på tvers av linjene gjennom diverse aktiviteter.
Les mer om tidligere turer til Songlia her.

Tur til Lofoten.
Høsten 2020 dro MMA/kampsportlinja, Spillutviklingslinja og E-sportlinja til Lofoten. Det var en stor opplevelse for alle sammen.

Les mer om turen her!

 

Linjetur
Linjene vil arbeide fram mot sin egen stortur. Denne vil være styrt av faget på linja og elevtall. For flere av linjene vil utlandet være mest aktuelt.

Les mer om tidligere turer med Friluftsliv/Klatring/Eventyr

Les mer om tidligere turer med Paragliding

Les mer om tidligere turer med Hest

Les mer om tidligere turer med MMA

Les mer om  tidligere turer med Spillutvikling