kenya1

Obligatorisk: Ja
Pris: Inkludert i linjepris

I Kenya har skolen har samarbeid med sentre for fattige og foreldreløse barn.  I tillegg til den ordinære studieturen, kan det også bli mulighet for en utplasseringsperiode i forbindelse med bistandsprosjekt vi har besøkt i Kenya. Dette forutsetter avtale mellom eleven(e), bistandsprosjektet og skolen.

Sjølsagt er både besøk og frivillig arbeid på disse hjelpesentra på programmet vårt. Kontakt med både barna og personalet er også viktig.  I tillegg blir det også tid til safari med mulighet for å se de store kattene, flodhest, elefanter og mye mer.

Den ordinære linjeturen til Kenya er inkludert i det du allerede betaler for skoleåret, men utgifter til pass, visum og vaksinasjoner kommer i tillegg og må dekkes av eleven. Frivillig utplassering vil også medføre ekstrakostnader.

kenya2 kenya3 kenya4